Høj faglighed

På Risskov Efterskole ser vi det som vores opgaver - både at skabe personlig udvikling, så vi ruster den unge bedst muligt til livets udfordringer – og at bidrage til at den unge bliver godt forberedt til at træffe det rette uddannelsesvalg og klare det.

Den faglige undervisning
Udover linjetimerne har alle eleverne fagene dansk, matematik og engelsk. I 9. kl. er der desuden en række obligatoriske fag (jvf. Indholdsplanen i boksen til venstre).
Vi tilbyder desuden valgfagene 10. kl. fysik, tysk og fransk. Vi tilbyder ikke faget kristendom.

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at eleverne går til eksamen på FSA eller FS10-niveau. 
De frie skoler, som Risskov Efterskole tilhører, skal med lovsprog ”stå mål med kravene til folkeskolen”. Vi tilrettelægger derfor det faglige arbejde i 9. og 10.klasse i henhold til beskrivelserne og kravene i ”Fælles mål”.
På Risskov Efterskole lægger vi vægt på fagligt fokus, fordybelse og ansvarlighed. På alle fag underviser engagerede og fagligt dygtige lærere, som har noget på hjerte med formidlingen af netop deres fag. Dette fremmer elevernes motivation og følelse af forpligtelse overfor læringsprocessen. Desuden lægger vi som følge af vort værdigrundlag mest muligt vægt på at inddrage de sanselige aspekter i alle fag.

Vi forventer af alle elever, at de arbejder seriøst og foretager de afleveringer, der kræves i skoleårets løb. De har rig adgang til hjælp og støtte, og vi bruger udtrykket: ”der er ingen undskyldning for ikke at aflevere”. Tidligere elever vender ofte tilbage og fortæller, at denne klare forventning fra skolens side er noget af det, der har gjort en positiv forskel for dem. Der er mandag til fredag hver dag 1 times lektie-ro, og vi henstiller til, at alle elever i denne time arbejder med deres lektier. En lærer tilbyder sin assistance til dem, der ønsker det. Enkelte elever er tildelt faglig støtte på baggrund af en PPR-udtalelse, og det er som hovedregel skolens egne lærere, der yder denne støtte.

Alment om undervisningen:
Skoleformens hovedsigte er med lidt tunge ord fra lovgivningen:
”Livsoplysning, Folkelig oplysning og Demokratisk dannelse”. For os vil det sige, at vi beskæftiger os med hele livet og hele mennesket og ikke kun ser snævert på det faglige.
Vi beskriver nærmere under linket Indholdsplan (se boksen i venstre side), hvordan vi arbejder med dette på Risskov Efterskole – hvordan vi forsøger at favne hele livet i de samtaler, diskussioner og samværsformer, vi i bredeste forstand befinder os i - i fællesskabet – i det liv vi deler i det skoleår, som eleverne tilbringer her.

Da eleverne kommer fra mange forskellige skoler, er de ofte på meget forskelligt vidensniveau. Det samme vil de opleve, når de træder ind i ungdomsuddannelserne.

Det er vigtigt for os fra starten at etablere en tillid og åbenhed, så alle har ret til at være her som dem, de er og lære fra det niveau, hvor de hver især befinder sig – med gensidig respekt.


Vejledning for 9. og 10. klasse

Vejledere
Louise Brøndum, lb@risskovefterskole.dk eller på VIGGO
Dea Nørgaard Harel, dh@risskovefterskole.dk eller VIGGO

Vejledning på Risskov Efterskole - hvorfor og hvordan?
På Risskov Efterskole følger vi op om Efterskoleforeningens vejledningssyn, den integrerede vejledning. Vejledningen af vores unge foregår nemlig i mange kroge af skolen, bl.a. i Design, i køkkenet og i kontaktgruppen.

Derudover får alle skolens elever mindst to samtaler med fokus på uddannelsesvejledning med Louise Brøndum eller Dea Nørgaard Harel, der er skolens vejledere. Vejledningen gives til alle, på trods af tidligere uddannelsesparathedsvurdering (UPV), da vi mener at alle unge har ret til kvalificeret vejledning til at planlægge egen uddannelsesvej.

Vejledningen er ikke kun individuel, men gives også fælles til hele flokken med oplæg om bl.a. ungdomsuddannelser, optagelse.dk m.v.. Herudover har vi uddannelsesdage for 9.klasse, OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) og obligatorisk brobygning for 10.klasse.

På Risskov Efterskole har vi valgt at deltage i et udviklingsarbejde om Studievalgsportfolien i samarbejde med Efterskoleforeningen, der bliver en obligatorisk del af vejledningen for elever i 9. klasse fra skoleåret 2018/19.

Formålet med vejledningen på Risskov Efterskole er at give vores elever de bedste forudsætninger til at træffe kompetente valg for netop deres livsbane. Ikke kun når det kommer til uddannelse og karriereveje, men også personlige livsvalg. På Risskov Efterskole vil vi give eleverne et solidt fundament, der støtter dem resten af livet.

Årsplan for vejledningen - hvad sker hvornår?

August
Opstart. Info om vejledningens omfang.
Slut august, 10. klasse afgiver ønsker til brobygning.

September
Vejledningssamtaler med vejleder.
Fokus på UPV fra tidligere skole samt opdatere uddannelsesplanen ift. næste UPV.

Oktober
Uge 41 1. standpunktskarakter.
Forældresamtaler.

November
Uge 45 Brobygning for 10. klasse samt skrive OSO-opgave.
Uddannelsesdag(e) for 9. klasse.

Forældre-karriere-aften. Forældre inviteres til at fortælle om deres uddannelsesvej samt erhverv.

December
Terminsprøver - 2. standpunktskarakter – grundlag for UPV (faglig). Endelig UPV afgives af faglærer, kontaktlærer og vejleder.
Information til eleverne om UPV gives af vejleder.

Januar/ Februar
Standpunktskarakter overføres til optagelse.dk start januar
Foreløbig UPV skrives i optagelse.dk inden 15. januar. Den endelige UPV kommer i slut maj. Derved har eleven mulighed for at bruge perioden på at arbejde med sin uddannelsesparathed.

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Vejledningssamtaler med vejleder – hjælp til optagelse.dk
Elever og forældre udfylder grundlag og uddannelsesønsker, signerer og afsender.

Marts
Frist for ansøgning til ungdomsuddannelse via optagelse.dk

April/Maj
3. og afsluttende karakter gives inden eksamensperioden.
Eleverne får information direkte fra ungdomsuddannelserne.
De ikke-uddannelsesparate indkaldes til optagelsesprøve.

”Ung til ung” vejledning. Vi får besøg af elever fra sidste år, der fortæller om at starte på ungdomsuddannelse og overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse.

Juni
Inden 1. juni afgives den endelige UPV.
Ungdomsuddannelserne følger op på, om eleven har opretholdt karaktergennemsnittet fra optagelse.dk - har man ikke det, skal uddannelsesstedet afvise en ansøger, der ellers er optaget.

 


Cambridge Assessment International Education

This is a flexible study programme, which caters for pupils who are interested in learning through the medium of English.

If you are serious about your studies and want a globally recognized and certificated International Exam then this is for you.

It opens the door to an International future both within Higher Education and within the job market.

On a personal level you will gain independence and a confidence in the art of studying as well as a comprehensive grasp of high order learning skills equipping you for future challenges.

There are five subject groups – Language, Humanities and Social Science, Sciences, Mathematics, and Professional and Creative.

If you are interested then follow the link and find out how you can choose and combine the subjects to suit your field of interest.

Links
Cambridge Subject Choices
Cambridge Subject Choices Cross off

Cambridge Assessment International Education
Official Website

CAMBRIDGE CLASS CHOICES

CAMBRIDGE CLASS
Core Subjects:
English 1st and 2nd
German/French/Spanish
International Maths
Coordinated Science
Global Perspectives
History
Danish

IB CLASS

Subject Combinations: 
2 from Group 1
1 from Groups 2,3,4 & 5
1 other from any Group                
Danish      

ELECTIVE SUBJECTS (OPEN TO ALL)
Free Choice

________________

CAMBRIDGE CLASS
The Cambridge Class is for both 9th and 10th Grade who wish to study in English and have a choice of either a Danish or English further education.  

IB CLASS
The IB Class is intended for International Students and students who would like the option of continuing their studies in English. We see this as a two year class i.e 9th followed by 10th Grade.

This class is designed to cater for students wanting to continue their studies in English. It is, specifically, designed for expat Danes working abroad, as well as Danish families returning to Denmark. Commonly students will already be attending an International School and may be studying towards IGCSE’s. Naturally, we are very happy to accept all nationalities to this class and would encourage you to apply for a place. Students from Danish schools can also apply if they wish to take both 9th and 10th Grade and use the IGCSE exams to access their further studies.

Denmark has an increasing number of International Baccalaureate (IB) Gymnasium, where you can further your studies in English after leaving us. You are under no obligation to take an IB education – it tends to be the most common choice of further study.

www.ib-skoler.dk

ELECTIVE SUBJECTS
The Electives are for students who have an interest area,perhaps to do with their Linje,and would like an academic qualification.

Other information
Our package of subjects, including Danish to exam level, will prepare students to make an easy transition to an IB Gymnasium or other course of further study within Denmark or overseas.

All students must choose a “Linje”, (check website for details) and will partake, fully, in Efterskole life.

International Certificate of Education (ICE): Awarded to students who have taken atleast 7 subjects with 2 from Group 1 and 1 from each of the other groups + 1 other free choice from any group.

Danish will always be offered as an Exam subject but has to be studied by all.


Do you dare to dream international?

Cambridge article

At Risskov Efterskole you get one step closer towards reaching your international dreams. By choosing Cambridge you will be taught in English as well as getting your globally recognized certificate. We call it ‘the key to your future’.

Cambridge is for students who want to do a year of studying in English, and with the final Cambridge exams, you will be ready to enter both the Danish gymnasiums as well as the international ones. 

Cambridge opens the door to an international future both within Higher Education and within the job market. Besides the English tuition, Cambridge is also an academic choice – a different way of learning. 

A different way of learning 
- I think if you ask our pupils, they would say that sometimes their brains hurt,” says Rory Blackstock, who is teaching Cambridge at Risskov Efterskole. 
- You are puzzling with things you haven’t been asked to puzzle with before,” he says. 

In the classes, you are taught to work with the subject in a different way than is normal in the Danish schooling. 

- We operate perhaps in a more deeper thinking way. The students have to go behind things, and it requires a slightly different mindset,” says Rory Blackstock. 

He explains, how you are taught to think processes rather than product: 
- We are more into analysis and reflective thinking, and we are focused on the process and how we get from aim to outcome. Often the teachers’ answer isn’t “yes that’s right” – but rather: “Can you suggest why you are right?”, says Rory Blackstock. 

And according to him, that’s the certain key thing that makes Cambridge different from normal Danish classes – Cambridge gives more responsibility to the learners for their own learning. 

That’s exactly what caught the attention of Laura Welinder, when she had to choose her educational route. 

- I’ve always found the Danish thing a little too easy, so I figured I’d try something a bit harder, says Laura Welinder about the choice of Cambridge. 

She is a Danish student at Cambridge at Risskov Efterskole, and she is more than happy with her choice.

- I think it is a bit harder than the Danish, but it is really worth it! I’ve become better at English and I’ve learned about subjects that I wouldn’t in the Danish school. It’s a different way of learning than the Danish way, and I can really recommend it to others,” Laura Welinder says. 

A key to the future 
For the future, Laura Welinder is considering studying abroad and applying for the United World College, and with the Cambridge certificate that’s possible. 

- Cambridge is known around the world, so if you come with your Cambridge exam certificates they will be recognized, whereas if you come with your “afgangsprøve” people will think “what is this?”, says Rory Blackstock with a smile. 

But even though you haven’t figured out your future plans, Cambridge will open new doors and prepare you to approach an exciting future both in Denmark or around the world. 

- A lot of what happens in Denmark already happens in English! And a lot of further studies often involves quite a lot of English. Cambridge gives you a skill set, that makes the transition to the gymnasium and beyond easier, Rory Blackstock explains. 

- Cambridge gives the students an academic discipline which I think for many of them they don’t understand the benefit of until they have left. 

About the level of English Rory Blackstock says: 
- Most Danish kids are good enough at English to do Cambridge. But the main thing is desire - you gotta want it.


Cambridge TeachersRory Blackstock
Teacher, Coordinator Cambridge, Language, Humanities


I did my schooling at an International Boarding School, Gordonstoun, in Scotland before taking my Teacher Training at St. Peter’s College, Birmingham University. I taught in Scotland for 20 years and came to Denmark in 1997. I have taught primarily in Efterskole, and in for Cambridge for the past eight years. I was Head of the International Department at Viborg Private Realskole before coming to Risskov to develop Cambridge. I look forward to making Risskov Efterskole a foremost school in the delivery of Cambridge subjects. My wife is Danish and I have two grown-up sons who live in Scotland and the USA respectively and two lovely grand-children. I used to play and coach rugby both in Scotland and Denmark but now I confine myself to the occasional fly fishing expedition and can be found nurturing a good malt whisky.Sunitha Dodla
Teacher Cambridge, Sciences, Mathematics


I am SUNITHA, Teacher at Cambridge IGCSE in the subjects Science and Mathematics. I have 5 years of teaching experience up to university level. I am from India where I gained Bachelor of Science in Nutrition, Master of Science in Chemistry and, Doctor of Philosophy in Chemistry, from Osmania University, Hyderabad. I am married and live in Herning with my Husband. I also have acquired a good skill set in teaching, tutoring and counselling. I have mentored and tutored young people to reach their full potential by becoming productive, caring, and responsible citizens. Furthermore, I love Dancing and Singing. I look forward to being part of the Cambridge set-up and will try to give my best to help the Cambridge students fulfil their potential.


ESAA på Risskov Efterskole

Artikel omkring ESAA og Risskov Efterskole

En spændende kombination af elitesport og efterskoleliv

På Risskov Efterskole giver vi unge elitesportsudøvere mulighed for at dyrke deres sport, samtidig med at de prøver kræfter med efterskolelivet. I tæt samarbejde med talent - og elitesportsmiljøer i Aarhus, ESAA, skaber vi optimale rammer for et år med talentudvikling, fællesskab og uddannelse. 

Risskov Efterskole har længe haft et succesfuldt samarbejde med ESAA (Elitesport Aarhus), hvor elitesportselever kan kombinere deres sport med et efterskoleophold. Vi er meget stolte af, at kunne tilbyde unge idrætsudøvere en sammenhæng mellem at være en del af et talent- og elitemiljø og et år på efterskole fyldt med uddannelse, personlig udvikling og fælesskab.

Ved at samle en gruppe ESAA elever på Risskov Efterskole giver det unge talenter en sportslig og en personlig gevinst.

- Når vi samler en gruppe elitesportselever på Risskov Efterskole, giver det nogle træningsmæssige synergier, og der er en indbyrdes forståelse for de udfordringer, man står overfor som ung eliteatlet. Man er sammen med andre, der har de samme interesser og som faktisk lever lidt på samme vis som en selv, fortæller René Jacobsen om tankerne bag.

Den fordel kan Marie Medina Præst nikke genkendende til. Hun er elitesejler og ESAAelev, og går på Risskov Efterskole.

- Selvom vi ikke har samme sportsgren, har vi alligevel gavn af hinanden. Både sportsligt, men vi snakker også sammen om ting, som de andre på efterskolen ikke er så meget inde i. Hvis man for eksempel er presset i en periode, så kan man tale med de andre ESAAelever om, hvordan de håndterer det, siger Marie Præst.

Det er netop tanken med at give ESAA elever mulighed for at udvikle sig i et fællesskab - på tværs af deres sportsgrene. Vi tilbyder de unge at lære om alle facetter, der knytter sig til elitesport - lige fra mental- og fysisk træning, til dét det kræver at leve professionelt med sin sport.

- I bund og grund er grundsubstansen af at være eliteidrætsmand den samme, uafhængigt af hvilken sportsgren man dyrker. Som eliteidrætsudøver er man fælles om, at være dedikeret til sin sport, og det er dét, der knytter eleverne sammen. Så er det ligegyldigt om det er en bueskytte, en surfer eller en håndboldspiller.

En anderledes almindelig elev
Til dagligt mærker Marie Præst ikke meget til, at hun har en anderledes hverdag end mange af de andre på efterskolen, selvom hun både har morgentræning, almindelig træning og indimellem er flere dage afsted til store stævner i udlandet. Og det er også tanken, at elitesportseleverne skal have et efterskoleophold, der ligner alle de andre unges, så meget som muligt.

- De unge elitesportsudøvere vil gerne have den samme oplevelse med at være på efterskole, som rigtig mange andre unge har. Men det kan være lidt svært for dem, fordi de samtidig har det store engagement til sporten og den store mængde træning. Her giver vi dem muligheden for et efterskoleophold, hvor de kan fortsætte deres sport, men samtidig få alle de andre facetter af efterskolelivet med.

En særlig kombination
ESAA samarbejder med en lang række uddannelsesinstitutioner, hvor man hjælper eliteudøvere med at kombinere sport og uddannelse. Men netop kombinationen af elitesport og efterskole er enestående på Risskov Efterskole. Og efterskoleopholdet kan noget særligt.

- Efterskoleformen kan være med til at skabe et talent- udviklingsmiljø med helhed – hvor sport, skole og dagligdagslivet supplerer hinanden på en spændende måde. Desuden er det med i vores overvejelser, at vi med efterskoletilbuddet dels kan være med til at trække nye talenter til de aarhusianske klubber og dels give et tilbud, der måske kan sikre, at talenter ikke flytter væk fra de aarhusianske klubber, hvor de vælger en efterskole i en anden by,” fortæller Ole Keldorf, som er sportschef hos ESAA.

Muligheden for at kombinere efterskoleopholdet med elitesporten var dog også den afgørende faktor for at Marie Præst netop valgte Risskov Efterskole.

- Jeg ville rigtig gerne på efterskole, og med ESAA tilbuddet kunne jeg blive i min klub og ovenikøbet komme tættere på, og det gjorde, at jeg valgte at tage på efterskole.

Det er et valg Marie Præst ikke har fortrudt, for hende har efterskoleopholdet kun været med til at udvikle hende sportsligt og personligt.

- Det har helt klart givet mere tid til træning. Jeg er kommet tættere på min klub og jeg har kunne deltage i alle træninger. Men der har også været meget mere fysisk træning, efter jeg er startet på efterskolen. Man er meget mere fysisk aktiv, når man går på efterskole, og det har helt klart også hjulpet på min sportslige præstation.