9. årgang

På Risskov Efterskole ser vi det som vores opgaver - både at skabe personlig udvikling, så vi ruster den unge bedst muligt til livets udfordringer – og at bidrage til at den unge bliver godt forberedt til at træffe det rette uddannelsesvalg og klare det.


9. årgang har følgende fag:

Dansk: 6 lektioner pr. uge

Matematik: 6 lektioner pr. uge

Engelsk: 4 lektioner pr. uge

Naturfag: 5 lektioner pr. uge

Tysk/fransk: 3 lektioner pr. uge

Historie: 1 lektion pr. uge

Samfundsfag: 1 lektion pr. uge

Idræt: 2 lektioner pr. uge

Vi tilbyder ikke kristendomskundskab, religions- og kristendomsundervisningen er en integreret del af fællestimer og samlinger.


10. årgang

På Risskov Efterskole ser vi det som vores opgaver - både at skabe personlig udvikling, så vi ruster den unge bedst muligt til livets udfordringer – og at bidrage til at den unge bliver godt forberedt til at træffe det rette uddannelsesvalg og klare det.


10. årgang har følgende fag:

Dansk: 6 lektioner pr. uge

Matematik: 6 lektioner pr. uge

Engelsk: 4 lektioner pr. uge

2 valgfag a. 4 lektioner pr. uge

2 valgfag a. 2 lektioner pr. uge

 
Vi tilbyder følgende prøvefag som valgfag i 10. klasse: fysik, tysk og fransk. 

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at eleverne går til eksamen på FP10-niveau. 

Den faglige undervisning

De frie skoler, som Risskov Efterskole tilhører, skal ”stå mål med kravene til folkeskolen”. Vi tilrettelægger derfor det faglige arbejde i 9. og 10.klasse i henhold til beskrivelserne og kravene i ”Fælles mål”.

På Risskov Efterskole lægger vi vægt på fagligt fokus, fordybelse og ansvarlighed. På alle fag underviser engagerede og fagligt dygtige lærere, som har noget på hjerte med formidlingen af netop deres fag. Dette fremmer elevernes motivation og følelse af forpligtelse overfor læringsprocessen. Desuden lægger vi som følge af vort værdigrundlag mest muligt vægt på at inddrage de sanselige aspekter i alle fag.

Vi forventer af alle elever, at de arbejder seriøst og foretager de afleveringer, der kræves i skoleårets løb. De har rig adgang til hjælp og støtte, og vi bruger udtrykket: ”der er ingen undskyldning for ikke at aflevere”. Tidligere elever vender ofte tilbage og fortæller, at denne klare forventning fra skolens side er noget af det, der har gjort en positiv forskel for dem. Der er mandag til fredag hver dag 1 times lektie-ro, og vi henstiller til, at alle elever i denne time arbejder med deres lektier. En lærer tilbyder sin assistance til dem, der ønsker det. Enkelte elever er tildelt faglig støtte på baggrund af en PPR-udtalelse, og det er som hovedregel skolens egne lærere, der yder denne støtte.

Om undervisningen:
Skoleformens hovedsigte er med ord fra lovgivningen:
”Livsoplysning, Folkelig oplysning og Demokratisk dannelse”. For os vil det sige, at vi beskæftiger os med hele livet og hele mennesket og ikke kun ser snævert på det faglige.
Vi beskriver nærmere under linket Indholdsplan (se boksen i venstre side), hvordan vi arbejder med dette på Risskov Efterskole – hvordan vi forsøger at favne hele livet i de samtaler, diskussioner og samværsformer, vi i bredeste forstand befinder os i - i fællesskabet – i det liv vi deler i det skoleår, som eleverne tilbringer her.

Da eleverne kommer fra mange forskellige skoler, er de ofte på meget forskelligt vidensniveau. Det samme vil de opleve, når de træder ind i ungdomsuddannelserne.

Det er vigtigt for os fra starten at etablere en tillid og åbenhed, så alle har ret til at være her som dem, de er og lære fra det niveau, hvor de hver især befinder sig – med gensidig respekt.


FIB / Cambridge IGCSE at Risskov Efterskole

Risskov Efterskole offers a unique international pathway to provide you with the competencies needed, whether you are planning to study, work and/or live in another country, looking to improve your English language skills,  preparing for future IB or Cambridge studies in DK or just curious and ready to experience a different way of studying and learning.

We offer two programmes:

1) The FIB (Foundation IB)
Foundation IB is for students who think they want to continue at an IB DP school or an international school. The FIB programme is taught in English and combines 5 IGCSE subject (22 lessons) with Danish (6 lessons) and 2 lessons PULS.

2) Cambridge IGCSE + Danish Programme (50/50)
This programme is aimed for learners who are interested in international education and love to talk english and think they might study internationally later in life. This programme is taught partly in English and partly in Danish.
English, Maths, Global Perspectives (14 lessons taught in English) plus Danish and two extra curricular subjects (14 lessons taugt in Danish) plus PULS (2 lessons taught in English/Danish)

We offer a variety of IGCSE Cambridge subjects and you can choose to receive both the globally recognized IGCSE Cambridge Certificate as well as the Danish National Exam (folkeskoles afgangsprøve).

All IGCSE subjects are taught in English and you will be ready to enter both Danish as well as international High School programs. Our school counselor will guide you through the options and requirements of further studies and facilitate the process.

Laura Wellinger, a Cambridge student 17/18, describes it like this:” I found Danish school a bit too easy and although Cambridge may be more challenging, I am definitely more than happy about my choice.  We were allowed greater responsibility in choosing subjects, projects and learning outcomes”.

Charlotte Vest, Cambridge teacher in English as a Second Language, describes it like this: “Students seem to like and benefit from meeting a new way of studying, new types of topics and themes. It requires an open mind, and this is a quality increasingly needed to ensure success in our future diverse school, life and work settings. Students become inquirers, critical and creative thinkers, collaborators and change makers. It requires discipline to complete the IGSCE Cambridge program and because we care about every student performance and welfare, we support our students every step of the way.

Our internationally experienced, passionate and caring staff will guide you towards successfully completing of the IGSCE Cambridge program.

Book a visit, Skype meeting, write or call and we are happy to answer any questions you might have or help you with the admission process.

Links
Cambridge Subject Risskov Efterskole 2019-2020

Cambridge Assessment International Education
Official Website

FIB (Foundation IB)

English 1st / 2nd Language (4 lessons/week)
Maths (6 lessons/week)
German/Franch/Spanish as a Foreign Language (4 lessons/week) 
Combined Science (4 lessons/week)
Global Perspectives (4 lessons/week)

Danish / Danish beginners (6 lessons/week)

PULS (2 lessons/week taught in English and Danish)

Co-curricular subject, linjefag (10 lessons/week)
+ optional evening and weekend classes

In total 40 obligatory lessons/week.

 

CAMBRIDGE IGCSE + Danish programme (50/50)

English 1st / 2nd Language (4 lessons/week)
Maths (6 lessons/week)
Global Perspectives (4 lessons/week)

Danish / Danish beginners (6 lessons/week)

Valgfag No. 1: Extracurricular subject (4 lessons/week taugt in Danish)
Valgfag No. 2: Extracurricular subject (4 lessons/week taugt in Danish)

PULS (2 lessons/week - taught in English and Danish)

Co-curricular subject, linjefag (10 lessons/week)
+ optional evening and weekend classes

In total 40 obligatory lessons/week.
________________

 


Studierejser

På Risskov Efterskoler er vi på 3 studierejser pr. skoleår.

 

Første studierejse går til Berlin i uge 41. Her skal vi både udforske og arbejde med vores linjefag, men også opleve og indfange Berlins historie og betydning. Vi skal også på skolebesøg og møde andre unge. Der bliver også tid til at udforske Berlin på egen hånd :-)

Den anden studierejse er vores fælles skirejse. Den ligger i uge 3 går i 2020 til Passo Tonale i Italien.

Den tredje studierejse er linjerejsen. Den ligger i uge 15 i 2020. Destinationerne for dette skoleårs linjerejse er ikke på plads endnu - og det er fordi eleverne skal være med i både planlægning og tilrettelæggelse linjerejserne. Sidste skoleår rejste Basketball og Dans til New York. International til Kenya. SportXplorer til Egypten. Fashion og Gastronomi til Barcelona. Surf & ski til Andorra.


Valgfag 10. kl.

Efterår 2019

4 lektioners valgfag / vælg 2 valgfag

(* er helårsfag m. prøve)

 

Fysik/kemi*

Tysk*

Goethe tysk*

Fransk*

DELF fransk*

Combined Science*

German*

French*

Basketball

Psykologi

Mediefag

Gastronomi

Musik

Styrketræning

Boldspil

Svømning

Dans

Keramik

Fotografi

 

2 lektioners valgfag / vælg 2 valgfag 

Kost & ernæring

Filosofi

Yoga

Volley

Ulitmate

Fodbold

Filmklub

IT & Iværksætteri

Badminton

Strik & Hækle

Løb

Cykling & MTB

Wellness

”Outdoor Crossfit"

Tekstil

Forår 2020

4 lektioners valgfag /vælg 2 valgfag

(* er helårsfag m. prøve)

 

Tysk*

Tysk Goethe*

Fysik/kemi*

Fransk*

Fransk DELF*

Combined Science*

German*

French*

Basketball

Gastronomi

Svømning/vandsport

Lektiehjælp

Spansk/sydamerikansk kultur

Musik / band

Styrke

Fotografi

Fransk

Skrivecafe

Boldspil

 

2 lektioners valgfag / vælg 2 valgfag

Wellness

Boster engelsk & dansk

Pigestyrke

Badminton

Rugby/australsk fodbold

Filmklub

Magic kort/brætspilcafe

Matematik hjælp

New York & American culture

Forfatterværksted / dansk støtte

IT værksted

Løb/halvmarathon

Fodbold

Crossfit

Iværksætteri

Springgymnastik


Vejledning for 9. og 10. klasse


Vejledning på Risskov Efterskole - hvorfor og hvordan?
På Risskov Efterskole følger vi op om Efterskoleforeningens vejledningssyn, den integrerede vejledning. Vejledningen af vores unge foregår nemlig i mange kroge af skolen, bl.a. i Design, i køkkenet og i kontaktgruppen.

Derudover får alle skolens elever mindst to samtaler med fokus på uddannelsesvejledning med Louise Brøndum eller Dea Nørgaard Harel, der er skolens vejledere. Vejledningen gives til alle, på trods af tidligere uddannelsesparathedsvurdering (UPV), da vi mener at alle unge har ret til kvalificeret vejledning til at planlægge egen uddannelsesvej.

Vejledningen er ikke kun individuel, men gives også fælles til hele flokken med oplæg om bl.a. ungdomsuddannelser, optagelse.dk m.v.. Herudover har vi uddannelsesdage for 9.klasse, OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) og obligatorisk brobygning for 10.klasse.

På Risskov Efterskole har vi valgt at deltage i et udviklingsarbejde om Studievalgsportfolien i samarbejde med Efterskoleforeningen, der bliver en obligatorisk del af vejledningen for elever i 9. klasse fra skoleåret 2018/19.

Formålet med vejledningen på Risskov Efterskole er at give vores elever de bedste forudsætninger til at træffe kompetente valg for netop deres livsbane. Ikke kun når det kommer til uddannelse og karriereveje, men også personlige livsvalg. På Risskov Efterskole vil vi give eleverne et solidt fundament, der støtter dem resten af livet.

Årsplan for vejledningen - hvad sker hvornår?

August
Opstart. Info om vejledningens omfang.
Slut august, 10. klasse afgiver ønsker til brobygning.

September
Vejledningssamtaler med vejleder.
Fokus på UPV fra tidligere skole samt opdatere uddannelsesplanen ift. næste UPV.

Oktober
Uge 41 1. standpunktskarakter.
Forældresamtaler.

November
Uge 45 Brobygning for 10. klasse samt skrive OSO-opgave.
Uddannelsesdag(e) for 9. klasse.

Forældre-karriere-aften. Forældre inviteres til at fortælle om deres uddannelsesvej samt erhverv.

December
Terminsprøver - 2. standpunktskarakter – grundlag for UPV (faglig). Endelig UPV afgives af faglærer, kontaktlærer og vejleder.
Information til eleverne om UPV gives af vejleder.

Januar/ Februar
Standpunktskarakter overføres til optagelse.dk start januar
Foreløbig UPV skrives i optagelse.dk inden 15. januar. Den endelige UPV kommer i slut maj. Derved har eleven mulighed for at bruge perioden på at arbejde med sin uddannelsesparathed.

Åbent hus på ungdomsuddannelserne

Vejledningssamtaler med vejleder – hjælp til optagelse.dk
Elever og forældre udfylder grundlag og uddannelsesønsker, signerer og afsender.

Marts
Frist for ansøgning til ungdomsuddannelse via optagelse.dk

April/Maj
3. og afsluttende karakter gives inden eksamensperioden.
Eleverne får information direkte fra ungdomsuddannelserne.
De ikke-uddannelsesparate indkaldes til optagelsesprøve.

”Ung til ung” vejledning. Vi får besøg af elever fra sidste år, der fortæller om at starte på ungdomsuddannelse og overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse.

Juni
Inden 1. juni afgives den endelige UPV.
Ungdomsuddannelserne følger op på, om eleven har opretholdt karaktergennemsnittet fra optagelse.dk - har man ikke det, skal uddannelsesstedet afvise en ansøger, der ellers er optaget.

 


Vejleder Risskov EfterskoleLouise Brøndum
Efterskolelærer


Uddannet fra Læreruddannelsen i Aarhus i 2010 med linjefag i dansk, matematik, idræt og samfundsfag. På Risskov Efterskole underviser Louise i matematik i 9. og 10. klasse, samt Puls 10 og Puls fælles. Udover faglærer er Louise skolens uddannelsesvejleder.Dea Nørgaard Harel
Efterskolelærer

Stay in touch